Forberedelse og tidsforbrug

Hvert tema har en varighed på i alt 90 minutter, der både inkluderer spil med SEXSNAK og opsamling i plenum.

Før afvikling af et tema:
Forud for hvert tema bør underviseren forberede modulet ved at orientere sig i lærervejledning og PowerPoint.

Forberedelsestid: 20 minutter

Begyndelsen af et tema:
PowerPointen anvendes ved begyndelse af temaet til at beskrive formålet med seksualundervisning og det valgte tema samt til at forklare spillereglerne i læringsspillet SEXSNAK.

Det anbefales at underviser orienterer sig i det medfølgende PowerPoint til det ønskede tema.

I PowerPointen gennemgås følgende hovedpunkter:

  • Præsentation af temaet, læringsmål og læringsspillet SEXSNAK
  • Spil med SEXSNAK
  • Opsamling med vidensdeling og dialog i plenum med nedslag i læringsspillet SEXSNAK
  • Fælles udarbejdelse af klassens retningslinjer inden for valgte tema, som nedskrives på plakat
  • Kåring af vindere

I PowerPointen har underviseren selv mulighed for at tilføje egne dialog- og/eller dilemmaspørgsmål til eleverne.

Før læringsspillet SEXSNAK igangsættes

Skal eleverne klippe svarplader, spillebrikker og spilleplader ud i deres respektive grupper, mens de har en indledende dialog med hinanden, som opvarmning til temaet.

Elev forberedelsestid: 5 – 10 min

Før spil med SEXSNAK skal alle elever bruge:

  • Saks


Under spil med SEXSNAK skal alle elever bruge:

  • Smartphone/tablet med kamerafunktion (video og billede) samt adgang til internettet
  • Blyant


Afrunding af et tema:

Efter spil med SEXSNAK anvendes PowerPoint til at rammesætte opsamling og dialog i plenum om valgte tema og med nedslag i elevernes opnåede viden, refleksion og dialog i læringsspillet SEXSNAK.

I PowerPointen har underviseren også selv mulighed for at tilføje egne dialog- og/eller dilemma spørgsmål til eleverne.

Afslutningsvis rundes det valgte tema af med klassens retningslinjer og kåring af vinderne af læringsspillet SEXSNAK.
Retningslinjerne udarbejdes af elever og underviser i fællesskab med fokus på det valgte tema og nedskrives på medfølgende poster, som kan hænges op i klassen.
Posteren er et godt redskab til at opsamle og synliggøre elevernes opnåede viden og refleksioner om samtykke, grænser, køn og krop, og til at fremme god adfærd inden for temaerne.

Ved kåring af vindere udråbes den elev, der har opnået flest point i de enkelte grupper. Her kan underviseren med fordel uddele en præmie.