Sådan spilles SEXSNAK

Lærervejledningen
En lærervejledning er et forslag til, hvordan du kan facilitere læringsspillet, og hvordan undervisningen kan forløbe. Du kan downloade lærervejledningen her

A. Kategoriopgaver​

Eleverne i gruppen trækker på skift ét spillekort i hver af kategorierne quizdialog og aktivitet fra spillepladen.

Opgaverne på spillekortene skal eleverne udføre i fællesskab gennem dialog og gennemførelse af aktiviteter og opgaver ved brug af deres individuelle svarplader og notatark.

Quiz:
I quiz-kategorien bliver eleverne quizzet i forskellige begreber inden for det valgte tema, hvor eleverne kan opnå point ved korrekt besvarelse af quizspørgsmål. Pointene farves på elevernes egne svarplader. Elever vil her også blive rustet med ny viden om begreberne samt blive mødt opfølgende dialog spørgsmål.

Dialog:
I dialog-kategorien bliver eleverne stillet forskellige dialog- og dilemmaspørgsmål inden for det valgte tema. Dialog- og dilemma spørgsmålene vil også blive efterfulgt med gode og gavnlige råd, som eleverne kan tage i brug efter spillet.

Aktivitet:
I aktivitets-kategorien bliver eleverne mødt med forskellige lærerige og reflekterende aktiviteter inden for det valgte tema, som de skal udføre med og uden en digital enhed. Aktivitets-kategorien giver også eleverne mulighed for et brain break med underholdende aktiviteter, der får pulsen op hos eleverne undervejs i spillet.

Gruppen starter med at fuldføre ét quizkort og fortsætter herefter med ét dialogkort og ét aktivitetskort. Efterfølgende fortsættes med ét quizkort, dialogkort og aktivitetskort, indtil der ikke er flere kort tilbage eller til spilletiden er ovre. 

B. Øvelser

Eleverne skal efterfølgende lave en øvelse, som tager afsæt i deres opnåede viden, refleksion, dialog gennem læringsspillet SEXSNAK. Vi anbefaler at disse øvelser laves gruppevis. 

C. Opsamling og dialog

Afslutningsvis afholdes en opsamling og dialog i plenum vha. medfølgende PowerPoint sammen med underviseren, hvor klassen i fællesskab udarbejder retningslinjer med fokus på det enkelte tema, eksempelvis retningslinjer for en god grænsesætning for temaet “Grænser”. Retningslinjerne nedskrives på medfølgende poster.