Læringsmål & temaer

For at gøre dig som underviser/facilitation så godt som muligt klædt på til facilitering af spillet, er der nedenfor en beskrivelse af de forskellige temaer som SEXSNAK indeholder.

Download temaer gratis
Her finder du en kort beskrivelse af temaer til download.

Grænser

Vores grænser er en fundamental del af vores liv og fungerer som psykiske og følelsesmæssige retningslinjer, der definerer vores personlige rum, individuelle præferencer samt holdninger til acceptabel adfærd og interaktioner med andre mennesker. De er et udtryk for vores individuelle behov, værdier og grænser for, hvad vi er komfortable med og accepterer i forskellige aspekter af vores liv.

Grænser spiller en afgørende rolle i vores liv og relationer. De hjælper os med at opretholde en sund psykisk og følelsesmæssig afstand mellem os selv og andre mennesker. Grænser dækker forskellige områder af vores liv, herunder fysiske, materielle, mentale, følelsesmæssige, seksuelle og interne grænser.

Læringsmål for temaet grænser

 • At give eleverne viden om, at kunne begå sig hensigtsmæssigt online og offline inden for seksuelle og pornografiske områder.
 • At eleverne opnår viden om egne rettigheder og grænser.
 • At eleverne evner at udvikle forståelse for respekt, gensidighed og etablering af trygge og sunde seksuelle relationer.
 • At eleverne har viden om vold og overgreb af fysisk, psykisk og seksuel karakter.
 • At eleverne kan diskutere, hvordan overgreb på unge kan forebygges.
 • At eleverne udvikler redskaber til at navigere i sociale og seksuelle interaktioner uden at forårsage skader på sig selv eller andre.
 • At eleverne kan udvikle kommunikationsfærdigheder til at udtrykke ønsker, grænser og samtykke tydeligt og respektfuldt.
 • At elevernes forudsætning for seksuel, relationel, social og mental trivsel og sundhed på sigt vil styrkes.

Samtykke

Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, også kaldet samtykkeloven, blev vedtaget 17. december 2020 og trådte i kraft 1. januar 2021.

Samtykkeloven er blevet indført for at beskytte og styrke individets ret til at bestemme over egen krop og at deltage i seksuel aktivitet på en frivillig og respektfuld måde. Samtykkeloven er et svar på behovet for at adressere udfordringer og uligheder i relationer og forebygge seksuelle overgreb, voldtægt og tvungen seksuel aktivitet. Loven understreger betydningen af at indhente et klart og tydeligt samtykke fra alle involverede parter for at sikre, at de deltager frivilligt og med respekt for deres egne grænser.

Når man taler om samtykke, er der nogle vigtige principper, man skal huske på: frivillighed, tydeligt samtykke, verbalt samtykke, nonverbalt samtykke, evnen til at give samtykke samt respekt for grænser.

Læringsmål for temaet samtykke

 • At eleverne kan forklare begrebet samtykke i en seksuel kontekst og at kunne begrunde vigtigheden af samtykke.
 • At eleverne kan identificere metoder til at udtrykke og opnå samtykke, både verbalt og nonverbalt.
 • At eleverne kan anerkende tegn på manglende samtykke eller ubehag, herunder tydelige signaler eller tøvende adfærd.
 • At eleverne kan diskutere, hvordan overgreb på unge kan forebygges.
 • At eleverne kender til lovgivning på området (heriblandt blufærdighed, samtykke og voldtægt) for at forebygge seksuel kriminalitet og grænseoverskridende adfærd og holdninger.
 • At eleverne kan udvikle kommunikationsfærdigheder til at udtrykke ønsker, grænser og samtykke tydeligt og respektfuldt.
 • At eleverne kender til betydningen af samtykke i relationer, sociale situationer og digitale medier.
 • At udvikle forståelsen for, at samtykke er baseret på frivillighed.

Krop, køn og medier

Krop, køn og medier udgør et tæt sammenhængende emne, der berører, hvordan sociale medier påvirker vores opfattelse af krop, køn og seksualitet. Inden for den bredere diskussion om krop, køn og medier spiller pornografien en væsentlig rolle.
Pornografisk indhold har potentialet til at forme vores forståelse af krop og seksualitet på flere niveauer ved at præsentere idealiserede kropsidealer, som kan resultere i følelser af utilfredshed og mindre værd, hvis vores egne kroppe ikke harmonerer med disse standarder. Ydermere kan indholdet påvirke vores opfattelse af seksuelle normer og stereotype kønsroller, som kan have betydelig indvirkning på vores selvopfattelse, selvværd og identitetsdannelse.
Emnet inviterer også til at forholde sig til magtstrukturer i samfundet hvor pornografien kan være med til at forme opfattelsen af, hvordan seksuelle relationer skal udspille sig, ligeså hvordan dette kan have påvirkning på både individuelle og kollektive forståelser af ligeværd og respekt i intime forhold og mennesker imellem.

Læringsmål for temaet krop, køn og medier

 • At eleverne kan identificere konkrete eksempler på, hvordan sociale medier påvirker opfattelsen af krop, køn og seksualitet i nutidens samfund.
 • At eleverne er i stand til at identificere eksempler på seksuelle normer og stereotype kønsroller, der repræsenteres.
 • At eleverne opnår viden om selvværd, selvtillid og ligeværd.
 • At eleverne kan anvende kritisk tænkning til at vurdere mediebudskabers påvirkning på individuelle og kollektive opfattelser af intime forhold og dennes samfundsindflydelse.
 • At eleverne kan identificere eksempler på mediebudskaber, der fremmer en sund forståelse af krop, køn og seksualitet.
 • At eleverne opnår nye perspektiver på selvaccept, selvkærlighed og mangfoldighed.
 • At elevernes forudsætning for seksuel, relationel, social og mental trivsel og sundhed på sigt vil styrkes.