Grænser

Vores grænser er en fundamental del af vores liv og fungerer som psykiske og følelsesmæssige retningslinjer, der definerer vores personlige rum, individuelle præferencer samt holdninger til acceptabel adfærd og interaktioner med andre mennesker. De er et udtryk for vores individuelle behov, værdier og grænser for, hvad vi er komfortable med og accepterer i forskellige aspekter af vores liv.

Grænser spiller en afgørende rolle i vores liv og relationer. De hjælper os med at opretholde en sund psykisk og følelsesmæssig afstand mellem os selv og andre mennesker. Grænser dækker forskellige områder af vores liv, herunder fysiske, materielle, mentale, følelsesmæssige, seksuelle og interne grænser.

Læringsmål for temaet grænser

  • At give eleverne viden om, at kunne begå sig hensigtsmæssigt online og offline inden for seksuelle og pornografiske områder.
  • At eleverne opnår viden om egne rettigheder og grænser.
  • At eleverne evner at udvikle forståelse for respekt, gensidighed og etablering af trygge og sunde seksuelle relationer.
  • At eleverne har viden om vold og overgreb af fysisk, psykisk og seksuel karakter.
  • At eleverne kan diskutere, hvordan overgreb på unge kan forebygges.
  • At eleverne udvikler redskaber til at navigere i sociale og seksuelle interaktioner uden at forårsage skader på sig selv eller andre.
  • At eleverne kan udvikle kommunikationsfærdigheder til at udtrykke ønsker, grænser og samtykke tydeligt og respektfuldt.
  • At elevernes forudsætning for seksuel, relationel, social og mental trivsel og sundhed på sigt vil styrkes.