Krop, køn og medier

Krop, køn og medier udgør et tæt sammenhængende emne, der berører, hvordan sociale medier påvirker vores opfattelse af krop, køn og seksualitet. Inden for den bredere diskussion om krop, køn og medier spiller pornografien en væsentlig rolle.
Pornografisk indhold har potentialet til at forme vores forståelse af krop og seksualitet på flere niveauer ved at præsentere idealiserede kropsidealer, som kan resultere i følelser af utilfredshed og mindre værd, hvis vores egne kroppe ikke harmonerer med disse standarder. Ydermere kan indholdet påvirke vores opfattelse af seksuelle normer og stereotype kønsroller, som kan have betydelig indvirkning på vores selvopfattelse, selvværd og identitetsdannelse.
Emnet inviterer også til at forholde sig til magtstrukturer i samfundet hvor pornografien kan være med til at forme opfattelsen af, hvordan seksuelle relationer skal udspille sig, ligeså hvordan dette kan have påvirkning på både individuelle og kollektive forståelser af ligeværd og respekt i intime forhold og mennesker imellem.

Læringsmål for temaet krop, køn og medier

  • At eleverne kan identificere konkrete eksempler på, hvordan sociale medier påvirker opfattelsen af krop, køn og seksualitet i nutidens samfund.
  • At eleverne er i stand til at identificere eksempler på seksuelle normer og stereotype kønsroller, der repræsenteres.
  • At eleverne opnår viden om selvværd, selvtillid og ligeværd.
  • At eleverne kan anvende kritisk tænkning til at vurdere mediebudskabers påvirkning på individuelle og kollektive opfattelser af intime forhold og dennes samfundsindflydelse.
  • At eleverne kan identificere eksempler på mediebudskaber, der fremmer en sund forståelse af krop, køn og seksualitet.
  • At eleverne opnår nye perspektiver på selvaccept, selvkærlighed og mangfoldighed.
  • At elevernes forudsætning for seksuel, relationel, social og mental trivsel og sundhed på sigt vil styrkes.