Samtykke

Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, også kaldet samtykkeloven, blev vedtaget 17. december 2020 og trådte i kraft 1. januar 2021.

Samtykkeloven er blevet indført for at beskytte og styrke individets ret til at bestemme over egen krop og at deltage i seksuel aktivitet på en frivillig og respektfuld måde. Samtykkeloven er et svar på behovet for at adressere udfordringer og uligheder i relationer og forebygge seksuelle overgreb, voldtægt og tvungen seksuel aktivitet. Loven understreger betydningen af at indhente et klart og tydeligt samtykke fra alle involverede parter for at sikre, at de deltager frivilligt og med respekt for deres egne grænser.

Når man taler om samtykke, er der nogle vigtige principper, man skal huske på: frivillighed, tydeligt samtykke, verbalt samtykke, nonverbalt samtykke, evnen til at give samtykke samt respekt for grænser.

Læringsmål for temaet samtykke

  • At eleverne kan forklare begrebet samtykke i en seksuel kontekst og at kunne begrunde vigtigheden af samtykke.
  • At eleverne kan identificere metoder til at udtrykke og opnå samtykke, både verbalt og nonverbalt.
  • At eleverne kan anerkende tegn på manglende samtykke eller ubehag, herunder tydelige signaler eller tøvende adfærd.
  • At eleverne kan diskutere, hvordan overgreb på unge kan forebygges.
  • At eleverne kender til lovgivning på området (heriblandt blufærdighed, samtykke og voldtægt) for at forebygge seksuel kriminalitet og grænseoverskridende adfærd og holdninger.
  • At eleverne kan udvikle kommunikationsfærdigheder til at udtrykke ønsker, grænser og samtykke tydeligt og respektfuldt.
  • At eleverne kender til betydningen af samtykke i relationer, sociale situationer og digitale medier.
  • At udvikle forståelsen for, at samtykke er baseret på frivillighed.